Obsah

Záložky

Přijetí žáků do ŠD:

 • Žáci jsou přijímáni na základě vyplnění písemné přihlášky, která je k dispozici u vychovatelky ŠD.
 • Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci I. – III. třídy, žáci dojíždějící a žáci zaměstnaných rodičů!

 

Platba:

 • Výše platby za ŠD činní měsíčně 200,-. Částka je inkasovaná v deseti měsíčních splátkách společně se stravným z účtu zákonného zástupce žáka.

 

Provoz ŠD:

 • Ranní blok (6:30 – 7:45). Do ranního bloku přichází žák samostatně, v doprovodu zákonného zástupce nebo s jinou osobou uvedenou v přihlášce. Žák je vpuštěn vchodem přes MŠ, kde zazvoní na zvonek ŠD.
 • Blok odpolední (11:40 – 16:00). Do odpoledního bloku dochází žák sám po skončení vyučování, I. třídu předává vychovatelce třídní učitelka. Z odpoledního bloku odchází žák sám, nebo se zákonným zástupcem, popřípadě s další osobou určenou v přihlášce.
 • Osoba, která není uvedena v přihlášce, není oprávněna k vyzvedávání žáka ze ŠD a žák jí nebude svěřen!
 • Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti zákonného zástupce nebo osob uvedených v přihlášce bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů, nebo po předchozí domluvě s vychovatelkou. Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v době stanovené na přihlášce, musí se prokázat písemným sdělením (lístek, notýsek), které obsahuje: datum, čas odchodu a podpis rodičů.
 • Při nepřítomnosti žáka ve ŠD je povinností zákonného zástupce omluvit ho a to:  osobně, telefonicky (379 766 317), e-mailem (druzina@belanr.cz.), nebo písemně (lístek, notýsek).
 • Je důležité, respektovat dobu vyzvednutí žáka ze ŠD uvedenou v přihlášce, vzhledem k provozu ŠD! Doporučená doba k vyzvednutí žáka je vždy v celou hodinu - 13:00, 14:00, 15:00 hodin. Po 15:00 hodině je možno dítě vyzvednout v jakémkoliv čase. Pokud žáka vyzvedává zákonný zástupce, nebo jiná osoba uvedená v přihlášce, vyzvedává ho z bezpečnostních důvodů u vchodu do MŠ, kde je umístěn videotelefon.  

 

Jiná doporučení:

 • ŠANON A4 (tvoření, informace, zajívavosti)
 • Lahev na pití (pitný režim)
 • Věci na převlečení dovnitř a na ven (vzhledem k ročnímu období).
 • Pevná obuv do tělocvičny (stačí pevné bačkory nebo cvičky).
 • Odpolední svačina.
 • Do ŠD nenosit cennosti (drahé hračky, mobily, tablety, …).

Helena Smolíková, vychovatelka.