Navigace

Obsah

Základní škola

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál Pro školy, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Nabídka je v tomto roce ještě rozšířena - tentokrát s důrazem na aktuální společenské dění - Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů.

Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

Základní škola Bělá nad Radbuzou se opět zúčastnila projektu Hravý architekt.
 

Charakteristika školy

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou

Adresa školy

Pavlovická 352
Bělá nad Radbuzou
345 26, Plzeňský kraj

Ředitel: Ing. Zdeněk Nagy

Kontakt na školu

Tel.: 379 766 311
E-mail: reditelzs@belanr.cz
Web: www.zsbelanr.cz

Základní informace

Velikost školy: 1. i 2. stupeň

Aktuální počet žáků: 139

Zápis do 1. ročníku 1. termín: 5.4.2024

Zápisu do 1. ročníku 2. termín: 19.4.2023

Bezbariérový přístup: ne

Zabezpečení vstupu školy: videotelefon

Dopravní dostupnost: vlak, autobus

Charakteristika školy

Zaměření: všeobecné

Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování

Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)

Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny

Mezinárodní spolupráce: VS Eslarn, VS Moosbach

Zapojení do evropských projektů: ano

Vzdělávání

Způsob hodnocení: známkou

Výuka cizích jazyků: anglický, německý

Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání

Metody čtení: genetická (hlásková) metoda

Metody výuky matematiky: klasická výuka

Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)

Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga

Školní družina: ano

Školní klub: ne

Služby žákům

Přístup k PC/internetu mimo výuku: wifi v celé škole

Využití internetu ve výuce: školní notebooky

Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, zdravotnické

Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště

V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí

Informování rodičů

Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny

Přípravná třída

Ne