Obsah

ZÁŘÍ

Typ: ostatní
Vyrážíme na výlet, objevíme kontinenty, celý svět .

Září –Vyrážíme na výlet, objevíme kontinenty, celý svět

 • Seznámení se s ročním plánem – povídáme si o cestování, způsoby cestování, jak jsme trávili prázdniny a která zajímavá místa jsme objevili, výroba cestovatelského deníku
 • Seznámení rodičů s provozem a řádem ŠD, omlouvání nepřítomnosti
 • Poučení dětí podle osnovy o BOZP - seznámení dětí s chováním v družině (při příchodech/odchodech/v průběhu), v areálu školy, MŠ, mimo areál školy (na hřišti/venku/během exkurzí a dalších akcí)
 • Poučení o nebezpečných látkách a předmětech
 • Poučení o šikaně – co je šikana, a jak se zachovat, pokud ji odhalíme
 • Pravidla ŠD - učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, vytváříme naše pravidla soužití v družině
 • Seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny, sbíráme první cestovatelské míle a razítka
 • Upevňování vztahů v ŠD - hrajeme hry rozvíjející komunikaci a přátelské vztahy, povídáme si o tom, kdo je dobrý kamarád, čím si kamarádi dělají radost, jak si pomáhají …
 • Výtvarná a pracovní činnost - zdobíme třídu podzimními dekoracemi z přírodnin, výrobky s podzimní a cestovní tématikou (cestovatelský deník)
 • Rekreační činnost - podnikáme tematické vycházky do okolí: sklizeň úrody, příprava půdy, práce na zahrádce a na poli
 • Den české státnosti, sv. Václav – význam svátku

Vytvořeno: 19. 9. 2019
Poslední aktualizace: 19. 9. 2019 14:17
Autor: Helena Smolíková